Vedení daňové evidence

Povinnost vedení daňové evidence mají všechny podnikající osoby, které nevedou účetnictví.

Nejčastěji se jedná o fyzické osoby s nízkým ročním obratem. Ačkoliv je vedení daňové evidence jednodušší, než vedení účetnictví, i toto podléhá neustále se měnícím zákonům a je tak výhodné jej svěřit odborníkům v oboru.

Svým klientům nabízíme komplexní služby v oblasti daňové evidence zahrnující následující služby:

  • daňová evidence předaných dokladů
  • peněžní deník
  • pokladní kniha
  • přehled o příjmech a výdajích
  • přehled o majetku a závazcích
  • kniha pohledávek a závazků
  • zpracování přiznání k DPH (záznamová povinnost)
  • kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur
  • zpracování roční účetní závěrky
  • zpracování daňového přiznání a přehledů pro ČSSZ a ZP

Zašlete nám online vzkaz

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016... (více informací)