Ekonomické poradenství

Specializujeme se kromě běžného daňového poradenství na zastupování před správcem daně při kontrolách, zpracování odvolání či jiných opravných prostředků. V poslední době výrazně vzrostla aktivita finančních orgánů při prověřování daňových subjektů a došlo ke zhoršení postavení daňových poplatníků. To si vyžaduje profesionální zastupování v této oblasti.

Jednou ze zásadních možností pro daňové poradce je zastupovat svého klienta před krajským soudem bez nutnosti použití služeb advokáta. Proto poskytujeme klientům i zastupování u soudu s finančními úřady včetně vypracování žalob.

Zašlete nám online vzkaz