Rekonstrukce a kontrola účetnictví minulých období

Důvodů k rekonstrukci účetnictví může být víc, uvedeme alespoň některé:

  • část účetnictví se ztratila nebo je zcela nebo částečně zničena (pády nedostatečně zálohovaných systémů, povodně, požáry...),
  • použité účetní metody nejsou předepsaným způsobem doloženy a účetnictví nebo jeho část vykazuje vady, neúplnosti nebo nepochopitelné stavy, obraty nebo zůstatky,
  • účetnictví nebylo prakticky vůbec vedeno,
  • účetnictví vykazuje evidentní rozpory, které nelze pomocí použitých účetních metod dohledat, vysvětlit a napravit i když byly tyto metody doloženy,
  • účetnictví je významně neúplné a tuto vadu nelze odstranit prostým doúčtováním nezaúčtovaných dokladů.

Je dobré, když firma může po dobu rekonstrukce omezit výskyt komplikovaných účetních operací, zejména prodej společnosti nebo její části, fúze, převody obchodních podílů, transformace společnosti, riskantní obchody apod. Klíčová pro úspěšnost rekonstrukce je schopnost účetní jednotky nebo ostatních osob (zaměstnanci, zákazníci, dodavatelé) dodat prvotní podklady, případně zajistit jejich kopie. Rekonstrukce je vždy až tou nejzazší možností, prioritní je odstranění vad stávajícího účetnictví.

Rekonstrukce účetnictví je složitý proces, který trvá určitou dobu a pochopitelně i něco stojí, avšak někdy je jeho provedení nezbytné.

Zašlete nám online vzkaz

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016... (více informací)